Læring og kompetencer

Som konsulent tager jeg udgangspunkt i  de behov og udfordringer Jeres institution står med. Gennem dialog og samarbejde samler jeg trådene, afdækker og præciserer de problemstillinger, I står med. Med afsæt i tilstedeværende intentioner, ressourcer og muligheder udvikler jeg specialdesignede løsninger. Det kan fx være i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser, uddannelsesudvikling, tværfaglige samarbejder, innovations- og problemløsningsprocesser. 

Mit fokus er på at få skabt synergi og optimering af faglige og personlige kompetencer blandt medarbejdere.  Jeg er skarp på at skabe en kontekst og et dialogisk rum, hvor kommunikationen kan flyde frit, på den måde skabes bevidsthed omkring potentialer og evt. stopklodser i forhold til samarbejdet omkring de fælles arbejdsopgaver og/eller problemstillinger.

Omdrejningpunktet  er faglig og personlig udvikling med fokus på relationelle processer samt  den enkeltes ressourcer og samarbejdskompetencer. Med respekt for den enkeltes undervisers viden og erfaringer udfordrer vi vanetænkning og handlemønstre og inviterer til refleksion fremadrettet omkring, hvem I gerne vil være som formidlere. Samtidig udfordrer og inspirerer vi også til at turde vove sig ud af sin comfort zone for at nå højere og længere.