top of page
Screen Shot 2018-06-06 at 17.35.25.png

Udviklingsprocesser

Jeg faciliterer udviklingsprocesser, både individuelt og i teams, det kan være i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser, uddannelsesudvikling, tværfaglige samarbejder eller innovations- og problemløsningsprocesser. 

Jeg arbejder med at få kortlagt den enkelte medarbejders ressourcer, fagligt og personligt, så der kan skabes bedre samarbejde, synergi og optimering af teamets samlede faglige og personlige kompetencer.  Jeg er skarp på at skabe en kontekst og et trygt, dialogisk rum, hvor kommunikationen kan flyde frit, så der skabes en bevidsthed omkring potentialer og evt. stopklodser i forhold til samarbejdet omkring de fælles arbejdsopgaver​.

bottom of page