Udviklingsprocesser

Jeg faciliterer udviklingsprocesser, både individuelt og i teams. Omdrejningpunktet  er faglig og personlig udvikling.

Jeg tager udgangspunkt i  de behov og udfordringer Jeres institution står med, det kan være i forbindelse med forandrings- og udviklingsprocesser, uddannelsesudvikling, tværfaglige samarbejder eller innovations- og problemløsningsprocesser. 

I forhold til den enkelte medarbejder, tager jeg afsæt i den enkelte underviser og med respekt for dennes viden og erfaringer udfordrer vi sammen vanetænkning og handlemønstre og inviterer til refleksion  omkring den enkeltes ønsker for sin underviserpraksis fremadrettet. 

I forhold til teamsamarbejde, arbejder jeg med at få kortlagt de enkeltes ressourcer, fagligt og personligt, i et team, så der kan skabes bedre samarbejde samt synergi og optimering af de samlede faglige og personlige kompetencer.  Jeg er skarp på at skabe en kontekst og et trygt, dialogisk rum, hvor kommunikationen kan flyde frit, på den måde skabes bevidsthed omkring potentialer og evt. stopklodser i forhold til samarbejdet omkring de fælles arbejdsopgaver og/eller problemstillinger​.