top of page
Screen Shot 2018-06-06 at 17.35.25.png

Curriculum Vitae

Birgitte Holmsteen

+45 29934526

mail@birgitteholmsteen.dk

www.birgitteholmsteen.dk   

04/01/1975 | Dansk

Billede_Birgitte Holmsteen.jpg

KERNEKOMPETENCER

Læring og didaktik ●

Design og 

designprocesser ●

Håndværk; tekstile teknikker 

beklædning, metal og træ ●

Kunst; teori og praksis ●

 Viden og praksis ●

 Udvikling og innovation ●

 

 

 

 

 

VÆRDIER

Nærvær og tillid ●

Troværdighed ●

 Ligeværdighed ●

 Leg og glæde ●

 Energi og udvikling ●

 Kvalitet ●

FAGLIG PROFIL

Jeg vil karakterisere mig selv som en positiv, engageret og ambitiøs underviser og -designer, der arbejder dedikeret og innovativt, hvad enten det er i min egen virksomhed eller i undervisningssammenhænge.

Det er min overbevisning, at kombinationen af den pædagogiske og didaktiske tilgang til undervisningen med min designfaglighed danner nye og spændende sammenhænge og løsningsmodeller, der kan styrke elevernes læring og motivation.

FÆRDIGHEDER

sprog

Dansk ●

Modersmål

 

Engelsk ●

Kompetent sprogbruger

 

Svensk ●

Kompetent sprogbruger

 

it

Informationsbehandling ●

Selvstændig bruger

 

Kommunikation ●

Selvstændig bruger

 

Visuel kommunikation ●

Selvstændig bruger

 

Indholdsproduktion ●

Selvstændig bruger


Sikkerhed ●

Selvstændig bruger

 

Problemløsning ●

Selvstændig bruger

WORK EXPERIENCE

2020-2021 Københavns Professionshøjskole

Underviser på læreruddannelsen i fagene Billedkunst samt Håndværk og Design

2019-2020 Professionshøjskolen Absalon

Underviser på læreruddannelsen i fagene Billedkunst samt Håndværk og Design

2018-            Konsulent og læringsdesigner

Erfaring med:

Udvikling af understøttede materiale til folkeskolen indenfor design, teknologi, innovation og teamsamarbejde samt konsulentbistand ved fusion og forandringsprocesser i uddannelsessektoren.

2013-2018  Københavns Erhvervsakademi

Adjunkt, og siden Lektor i design på uddannelsen PBA i Smykker, Teknologi og Business

Erfaring med:

Undervisning, formidling og vejledning • Planlægning og udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmateriale • E-learning og blended learning • Forskning, innovation og udvikling • Projektledelse og koordinering • Markedsføring og relationsarbejde; nationalt og internationalt • SOME og WEB • Planlægning og afholdelse af events, workshops og messer • Kvalitetssikring, evaluering og akkreditering.

2015 Fredensborg Kommune

Efteruddannelseskursus i Håndværk og Design for kommunens sløjd- og håndarbejdslærere

Formålet med kurset var at skabe en kobling fra lærernes eksisterende praksis til de krav de forenklede fællesmål samt fagbeskrivelsen fra undervisningsministeriet stillede som grundlag for fremadrettet at være i stand til at udvikle, planlægge og udføre undervisningsforløb i faget Håndværk og Design.

2014 RefsgaardHolmsteen, Consulting work for educations

Erfaring med:

Udvikling af redskaber til at forbedre studieaktivitet, fastholdelse og studiekvalitet hos de unge på videregående uddannelser.

2013-2014 Institut for Ædelmetal

Workshops i designsemiotik og smykketeori

Erfaring med: 

Udvikling, koordinering og tilrettelæggelse af undervisningsforløb og workshops specifikt tilpasset uddannelsens målgruppe.

2009 Birgitte Holmsteen Art Jewelry

Erfaring med:

Smykkekunst, udstillingsvirksomhed, fonds – og legatansøgninger, koordinering, drift, økonomi og budgettering.

UDDANNELSE

2008-2011 Institut for Ædelmetal 

Ædelmetalformgiver fra Institut for Ædelmetal, KEA

Smykkekunst og - design. Kultur, æstetik og bæredygtighed.

 

2002-2005 College of Design Education

Tekstilformgiver fra Seminariet for formgivning, svarende til PBA

Voksenpædagogik og didaktik. Design, kultur, tekstile teknikker og materialelære.

 

2000 Vrå Folkehøjskole

 

1998-2000 Musikvidenskab på Københavns Universitet 

Musikvidenskab og kunsthistorie, 5 semestre

Formidling, musikteori/praktik, kunsthistorie

 

1995-1998 Blaagaard Lærerseminarium 

4 semestre

Pædagogik og didaktik.

 

1990-1993 Matematisk/Musisk student fra Rødovre Gymnasium

VIDEREUDDANNELSE

2018 Diplom i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, KEA Kompetence

Modul: Personlig ledelse og forandring

2014-2018 Lektorkvalificering ved Københavns Erhvervsakademi, KEA Design

Didaktik, videnskabelige metoder, forskning, innovation, udvikling og relationsarbejde

2016 Design Thinking  

Johanna Oehlmann, Workshop, København

2013 Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning ved Metropol

Modul: Didaktik og undervisningsmetode

KONFERENCER OG SEMINARER

2017 SmartLearning - Konference om digital læring, Århus

2016 OEB - Konference om digital læring, Berlin

2016 Digital Learning tools - Seminar om digital læring, KEA København

2016 Impact Minds - Seminar, CIID, København

2015 Infinit - Konference om wearable technology, DDC, København

2014 Entrenord - Seminar om entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden, Odense

BESTYRELSESARBEJDE

2003-2005 Seminariet for Formgivnings uddannelsesbestyrelse

Formand for DSU og bestyrelsesmedlem 

bottom of page