top of page
Screen Shot 2018-06-06 at 17.35.25.png

Design Thinking

Design Thinking er en design- og innovationsproces, der sikrer at alle interessenter bliver inkluderet i processen. Design Thinking trækker på inter- og multidiciplinære kollaborationer og befinder sig derfor i et krydsfelt mellem design, business og teknologi.  Ifølge IDEO er det i kombinationen og overlappet af disse, at innovationen skabes.

At tænke som en designer, betyder at man fokuserer på brugeren og på at identificere og præcisere brugerens behov. Derfor er brugerundersøgelser og research en ligeså vigtig del af designprocessen, som idéfasen. Hele processen slutter først, når produktet eller idéen er testet hos brugeren, efterudviklet og derefter implementeret.

hpi_school_of_design_thinking_-_prozess_

Design thinking har mennesket i centrum.

Det er en tilgang til innovation, der trækker på designerens værktøjskasse i integrationen af brugerens behov, teknologiske muligheder og forudsætningerne for en succesfuld business. 

 

Tim Brown 

Change by Design, HarperCollins 2009

bottom of page