Workshops 

Jeg afholder workshops i design og innovation, Design Thinking, designproces og metode samt projektbasereet læring med Design Thinking som ramme.

 

Workshops'ne udbydes enten som del i en efteruddannelses kursusrække for sløjd- og håndarbejdslærere der skal opkvalificeres til faget Håndværk og Design, eller som særskilte workshops. Fællesnævner for alle workshops er at der arbejdes med at udvikle og understøtte et innovativt mindset og forandringsparathed hos deltagerne.

Det er vigtigt for mig, at workshoppen er meningsgivende og føles relevant for deltagerne og tager afsæt i aktuelle emner eller problemstillinger på arbejdspladsen. Derfor udvikler og tilrettelægger jeg mine workshops, så de passer til Jeres situation.

IMG_2377.jpg
IMG_2861.JPG

Se tidligere afholdte workshops her som inspiration og afsæt for en

samtale omkring Jeres specifikke behov og ønsker: