top of page
Screen Shot 2018-06-06 at 17.35.25.png

Efteruddannelse i Håndværk og Design

Her ses et eksempel på et kursusforløb i Håndværk og Design:

Dette forløb  er udviklet specifikt til sløjd- og håndarbejdslærere og består af 5 heldags workshops fordelt med 2 x 2 sammenhængende dage efterfulgt af en enkelt videreudviklings- og evalueringsdag. 

Dag 1 og 2 - veksling mellem teori og  praksis, hvor der arbejdes i mindre grupper.

Dag 3 og 4 - udvikling af tværfaglige undervisningsforløb i Håndværk og design og en metodik for fremtidig planlægning af forløb.

I kursusforløbet er der mellem 4. og 5. dag indlagt tid til at lærerne kan afprøve deres planlagte forløb i praksis med deres elever i håndværk og design.

Dag 5 - forløbene evalueres og videreudvikles derefter på baggrund af erfaringer fra forløbene samt feedback fra medkursister og underviser.

bottom of page