Efteruddannelse i Håndværk og Design

Jeg udvikler efteruddannelseskurser med udgangspunkt i  de behov Jeres institution står med.

Mit fokus er på at koble lærernes erfaringer og eksisterende praksis med de krav formuleret i de forenklede fællesmål samt i fagbeskrivelsen fra undervisningsministeriet for faget Håndværk og Design.

 

Jeg stiller skarpt på Design Thinking, designprocesser, innovation og entreprenørskab samt koblingen mellem teori og praksis.

Her ses et eksempel på et kursusforløb i Håndværk og Design:

Dette forløb  er udviklet specifikt til sløjd- og håndarbejdslærere og består af 5 heldags workshops fordelt med 2 x 2 sammenhængende dage efterfulgt af en enkelt videreudviklings- og evalueringsdag. 

Dag 1 og 2 -  en veksling mellem teori og  praksis, hvor der arbejdes i mindre grupper.

Dag 3 og 4 - udvikling af tværfaglige undervisningsforløb i Håndværk og design og en metodik for fremtidig planlægning af forløb.

I kursusforløbet er der mellem 4. og 5. dag indlagt tid til at lærerne kan afprøve deres planlagte forløb i praksis med deres elever i håndværk og design.

Dag 5 - forløbene evalueres og videreudvikles derefter på baggrund af erfaringer fra forløbene samt feedback fra medkursister og underviser.