Læringsdesign

Jeg udvikler læringskoncepter til både grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, med særligt fokus på fremtidens kompetencebehov også kaldet 21st Century Skills og STEM kompetencer. 

Typisk vil rammen for mine læringskoncepter være projekt- og problembaseret læring, da projektbaseret læring  med sin kobling til den omkringliggende verden højner motivationen for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer.

Vores samarbejde starter derfor med en samtale, hvor Jeres behov afklares og optimalt slutter vores samarbejde først når undervisningsforløb og - materiale er implementeret vha. undervisning og evt. supervision af underviserne i materialet. 

Læs om igangværede og femtidige opgaver her: